Witold Sas-Nowosielski

Witold Sas-Nowosielski

Urodzony 30.01.1946 roku w Katowicach. Ukończył Liceum im. Marii Konopnickiej w Katowicach oraz Politechnikę Krakowską - Wydział Budownictwa Wodnego, (1968 - magister inżynier). Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Rysuje "od zawsze".

Pracownik administracji państwowej - wieloletni pracownik Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przez 9-lat zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, obecnie - prawie emeryt.

Alpinista, (członek Polskiego Klubu Wysokogórskiego od 1965roku); uczestnik pierwszych przejść na Kaukazie w Dolomitach i w Tatrach., autor około 100 pierwszych przejść w skałkach Jury, członek nieformalnej grupy tzw. Kaskaderów Krakowskich, wieloletni instruktor alpinizmu, w desancie (kpt.rezerwy), członek Solidarności w 1981 r. i współzałożyciel Solidarności w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach 1990.

 

Ważniejsze wystawy i publikacje

Kraków, EMPiK, Galeria "B”; Opole, Galeria ZPAP; Katowice, EMPiK; Galeria KTSK, Górnośląskie Centrum Kultury; Siemianowice, Galeria "Po Schodach"; Sławków,  Muzeum Miejskie; Muzeum OPN; Olkusz, "Baszta"; Tychy, "Galeria Teatru Małego”; Galeria Marchołt, Katowice; Galeria Miejska, Gliwice; Śląski Urząd Wojewódzki, Sala Marmurowa, Katowice.

Rysunki były publikowane m.in. w Przekroju, Szpilkach, ITD, Krakowskim Magazynie Kulturalnym, Kulturze, Fantastyce, Taterniku i Optymiście.

Autor pierwszego w Polsce zbioru rysunków satyrycznych o taternictwie pt. "Jak ja kocham te góry" (1990).